Welkom bij

LOGRA

menu

Kienscoreblok

Prijs:

€ 2,50

Afmetingen:

-

Aantal spelers:

Onbeperkt

100 vel

Het spel bestaat meestal uit 6 rondes, onderverdeeld in twee subronden, met de cijfers 1 t/m 90.

Eerste subronde:
In de eerste subronde is het de bedoeling dat men 1 rijtje bedekt. Zulk rijtje bestaat steeds uit 5 cijfers. De spelleider trekt een balletje en roept het nummer af. Elke speler kijkt op zijn kaart of hij het nummer heeft en als hij dat nummer heeft, krast dan het nummer af. Als een speler een volledige rij heeft afgekrast roept hij “KIEN”. Als niemand dit woord roept, trekt de spelleider het volgende balletje.

Tweede subronde:
Het is nu de bedoeling om een hele tabel (dus 15 getallen in hetzelfde vak) af te krassen. Na het einde van de tweede subronde start dan met de volgende ronde.